โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าช้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าช้าง
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
เปอร์เซ็นงานสะสม : 23%

รายละเอียดโครงการ

  • ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นท่าเรือนี้เข้าพระราชวังได้
  • ลานกิจกรรม
  • อาคารจัดกิจกรรม