สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เจ้าของโครงการ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด : งานห้องประชุมเก็บเสียงและงานระบบ

ห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line