สถานที่ : 187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของโครงการ : บริษัท Thai Hitachi Enamel Wire Co.,Ltd.
รายละเอียด : งานรีโนเวทห้องประชุม

ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 1 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 2 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 3 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 4 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 5 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 6 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 7 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 8 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 9 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 10 ห้องประชุม Thai Hitachi Enamel Wire 11