สถานที่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของโครงการ : กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียด : งานห้องเก็บเสียง

ห้องประชุม อ.ก 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ห้องประชุม อ.ก 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line