สถานที่ : 624 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ 10280

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : สร้างห้องประชุมแบบเก็บเสียง 2 ห้องและห้องประธานกรรมการ 1 ห้อง โดยสามารถ

กันเสียงจากภายนอกได้ถึงร้อยละ 80

 

ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) 1 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) 2 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) 3 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) 4 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) 5

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line