เครื่องจักรในโรงงาน เสียงดังเกินไป จะทำอย่างไรดี?

ปัญหาเสียงดังรบกวนหรือมลภาวะทางเสียง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การถูกรบกวนจากเสียงดังรำคาญในการทำงาน เป็นปัญหาที่สำคัญมาก การทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินไปนั้นส่งผลอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ต้องรีบแก้ปัญหาโดยด่วนที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำห้องเก็บเสียง หรือทำผนัง ฝ้า ประตูเพิ่มเติม โดยวัสดุที่เลือกนั้นต้องมีค่า STC ที่เหมาะสมกับการใช้งาน แล้วการสร้างห้องเก็บเสียงเครื่องจักรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้จริง

ค่า STC (Sound Transmission Class) คืออะไร

STC (Sound Transmission Class) หรือค่าที่บอกถึงระดับการส่งผ่านของเสียง ยิ่งมีค่ามากแสดงว่ากันเสียงได้มาก เช่น ผนังที่มีค่า STC 50 จะกันเสียงได้ดีกว่าผนังที่มีค่า STC 40 หรือสรุปได้ง่ายๆว่า ค่า STC เป็นค่าที่บอกเราว่าวัสดุหรือผนังนั้นหยุดยั้งการเดินทางผ่านของเสียงได้มากหรือน้อยนั่นเอง แต่ข้อสรุปนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางกรณีที่มีปัญหาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่ำ เช่น ระดับเสียงที่ 125 Hz ลงไป ฉะนั้นค่า STC นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย สำหรับการพิจารณาเลือกวัสดุป้องกันเสียงที่เหมาะสม

สร้างห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องจักรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง

1.การเลือกวัสดุผนังและฝ้าต้องป้องกันเสียงทะลุเข้า-ออก อย่างน้อยต้องมีค่า STC 60-80

  • เครื่องจักรมีเสียงแหลมสูง สามารถเลือกใช้ผนังและฝ้าที่มีค่า STC 60-80
  • เครื่องจักรมีเสียงแหลมสูง และเสียงกลางทุ้ม ควรเลือกใช้ผนังและฝ้าที่มีค่า STC 60 ขึ้นไป
  • ภายในห้องจะต้องมีรอยรั่วอากาศน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เพื่อไม่ให้เสียงลอดผ่านไปได้
  1. ประตูต้องป้องกันเสียงได้จริง
  • หากต้องการป้องกันเสียงมากจำเป็นต้องใช้ประตู 2 ชั้น และมีความหนา เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงสูงสุดอย่างน้อยห้องควรต้องมีความสูง 1.5-2 เมตร ควรมีธรณีประตูเพื่อลดรูรั่วให้ได้มากที่สุด
  1. ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงไว้ภายในห้อง
  • เพื่อช่วยดูดซับเสียงสะท้อนทำให้เสียงทะลุออกมาข้างนอกน้อยลง เช่น วัสุดฟองน้ำที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟลาม เพราะการทำงานของเครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้ ความหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว ติดตั้งบริเวณผนังทั้ง 4 ด้านและฝ้าเพดาน

อ้างอิง : www.iso-noise.com/

ต้องขอย้ำสำหรับในหลายอุตสาหกรรม หรือโรงงาน ที่พนักงานต้องทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังนั้น ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ควรรีบแก้ไข สร้างห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องจักร หรือปรับปรุงพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถป้องกันเสียงให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายและรบกวนการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง เข้าไปตรวจสอบวัดค่าเสียง และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบห้องเก็บเสียงที่สามารถแก้ปัญหาขอท่านได้จริง โดยบริหารเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านให้น้อยที่สุด บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงานเชี่ยวชาญด้านเสียง รอให้คำแนะนำ ปรึกษา พร้อมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเรื่องเสียงได้ตรงจุด