สถานที่ : 138 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
เจ้าของโครงการ : บริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) จ.เพชรบุรี
รายละเอียด : ตู้เก็บเสียงเครื่องจักร จำนวน 10 ตู้

ตู้เก็บเสียงเครื่องจักร

ตู้ครอบเก็บเสียง 10 ตู้ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ เพชรบุรี 2

ตู้ครอบเก็บเสียง 10 ตู้ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ เพชรบุรี 1

ตู้ครอบเก็บเสียง 10 ตู้ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ เพชรบุรี 3

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line