โครงการห้องทดสอบเสียงระบบเบรค Robert Boch

ชื่อโครงการ : โครงการห้องห้องทดสอบเสียงระบบเบรค
สถานที่ : จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ : Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%

รายละเอียดโครงการ

  • งานผนังกันเสียง
  • งานฝ้ากันเสียง
  • งานพื้นกันเสียงและกันแรงสั่น
  • ประตูกันเสียงแบบบานเปิดเดี่ยว
  • งานกระจกกันเสียง
  • งานติดตั้งวัสดุลดเสียงสะท้อน Zoftone ภายในห้อง
  • งานขึ้นโครงเหล็ก
  • งานระบบไฟฟ้าพื้นฐานและไฟแจ้งเตือน
  • เครื่องปรับอากาศ