สถานที่ : 111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 54 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230

เจ้าของโครงการ : บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : สร้างห้องทดสอบเสียงเพื่อการทดสอบมอเตอร์ ให้ได้ค่าความดังภายในไม่เกิน 35 dB

รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบทดสอบเสียงที่ใช้ภายในด้วย

 

 

 

ห้องเทสเสียงมอเตอร์

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 2

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 3

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 4

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 5

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 6

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น 1

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line