สถานที่ : 19 ซอยหัวน้ำตก ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เจ้าของโครงการ : บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
รายละเอียด : ห้องเก็บเสียง

 

ตู้ครอบเก็บเสียง เครื่องจักร บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด (สาขา ระยอง)

บริษัท ที เอส กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 2

บริษัท ที เอส กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 3

บริษัท ที เอส กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 4

บริษัท ที เอส กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 1

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line