สถานที่ : 44/19 หมู่ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว
รายละเอียด : ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

 

ห้องเก็บเสียงโรงงาน

บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด 1 บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด 2 บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด 3 บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด 4 บริษัท น้ำแข็งหลอด 5 ดาว จำกัด 5

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line