สถานที่ : 93/14 ถ.ราษฎร์อุทิศ, ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เจ้าของโครงการ : บริษัท DH TRADING & SERVICE CO.,LTD.
รายละเอียด : ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

 

ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 1

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 2

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 3

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 4

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 5

บริษัท เอช ดี เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 6
nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line