สถานที่ : 12445/36-38 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เจ้าของโครงการ : TUV RHEINLAND THAILAND CO., LTD.
รายละเอียด : ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

 

ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 1 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 2 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 3 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 4 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 5 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 6 บริษัท ที.ยู.วี. ไรน์แลนด์( ประเทศไทย ) จำกัด 7