ปัญหา “ห้องประชุม” เสียงก้อง เสียงสะท้อน แก้ไขยังไงให้ตรงจุด

ปัญหาที่พบบ่อยครั้งสำหรับการประชุม  “เสียงก้อง เสียงสะท้อน” ในห้องประชุม คือตัวการปัญหาใหญ่ที่ทำให้การสื่อสารในที่ประชุมนั้นๆ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความรำคาญใจ เสียบรรยากาศระหว่างการประชุม และอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณในการพบปะกับแขก หรือลูกค้าคนสำคัญ การเจรจากับลูกค้าที่ไม่ราบรื่นได้ ไม่ควรมองข้ามปัญหาเรื่องเสียง ควรรีบแก้ไข ส่วนวิธีที่จะแก้ไขห้องประชุมที่มีเสียงก้องอย่างไรให้ให้ตรงจุดมาติดตามกัน

เสียงก้อง เสียงสะท้อน แก้ไขยังไงให้ตรงจุด

เสียงสะท้อน เกิดขึ้นจากการที่เสียงตกกระทบกับวัตถุ แล้วเสียงบางส่วนที่ไม่ถูกดูดซับไว้ สะท้อนกลับมา นั่นจึงทำให้วัสดุต่างๆ ภายในห้อง มีส่วนสำคัญต่อการควบคุมเสียงสะท้อน ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้า เพดาน เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง ทุกอย่างล้วนมีผลต่อเสียงสะท้อนทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นผิวของวัสดุ ทั้งนี้ ในกรณีของห้องประชุมเปล่าๆ โล่งๆ เรามักจะพบว่ามีเสียงก้องมากกว่าห้องประชุมที่มีเฟอร์นิเจอร์หรือได้รับการตกแต่งแล้ว นั่นเป็นเพราะห้องเปล่าไม่มีสิ่งของในการช่วยดูดซับเสียง ทำให้เสียงสะท้อนกลับมาได้มากนั่นเอง และด้วยหลักการนี้จึงนำเราไปสู่แนวทางในการควบคุมเสียงสะท้อน ด้วยการออกแบบจัดวางสิ่งต่างๆ ในห้องควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงกับผนัง ฝ้า เพดาน และพื้น ให้เหมาะสมกับรูปแบบห้อง

meeting room next plus

วิธีแก้ไขห้องประชุมเสียงก้อง

  • เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับเสียง อาทิ เลือกใช้ของตกแต่งที่บุโฟม ติดผ้าม่าน การปูพื้นด้วยพรม ก็สามารถช่วยดูดซับเสียงได้ ทำให้ห้องประชุมเกิดเสียงสะท้อนน้อยลง และไม่ก้องเหมือนเดิม
  • ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงโดยตรง ตรวจสอบและออกแบบค่าความก้องที่เหมาะสมกับห้อง เพื่อกำหนดพื้นที่และตำแหน่งในการติดตั้งวัสดุซับเสียง เลือกใช้วัสดุซับเสียงที่เหมาะสมติดตั้งตามแบบที่วางเอาไว้ โดยอาจเลือกใช้เป็นแผ่นซับเสียงติดผนังหรือฝ้า เพราะมีคุณสมบัติในการช่วยลดเสียงสะท้อน และมีความสวยงาม ให้เลือกได้หลากหลายพื้นผิว ควบคู่ไปกับการดีไซน์ที่ทันสมัย
  • เมื่อทำการติดตั้งวัสดุซับเสียงตามที่ออกแบบไว้แล้ว จึงทำการวัดเสียงภายในห้องประชุมอีกครั้ง เพื่อสรุปผลและตรวจสอบว่า ลดเสียงก้องเสียงสะท้อนได้ตามที่ออกแบบไว้ สามารถควบคุมเสียงให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการหรือไม่

อ้างอิง : www.acousticexpert.co

การให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องเสียงนั้น จะตอบโจทย์ได้หลายมิติ ทั้งงานดีไซน์ที่ทันสมัย การตรวจสอบวัดค่าแก้ปัญหาได้ตรงจุด และควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย แก้ไขปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน ทำให้สามารถจัดการประชุม อบรม และสัมมนา สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ทั่วถึง และไม่สร้างความกวนใจให้กับผู้ร่วมประชุม และที่สำคัญเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับแขกและลูกค้า อันจะส่งผลให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และตามมาด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษา จบปัญหาเสียงรบกวนใจ