ต้องรู้! 3 เทคนิคงานเชื่อมเหล็กให้สวยเนี้ยบ ที่ไม่ควรมองข้าม

งานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กมีเพิ่มมากขึ้น และดีไซน์โชว์ผิวโครงสร้าง เช่น อาคารสไตล์ลอฟท์ ที่มีความดิบ เทห์ สวยงาม ช่างที่มีความชำนาญงานเชื่อมเหล็กถือเป็นงานฝีมือที่ต้องมีความละเอียดอ่อนและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ชิ้นงานเชื่อมที่ดี” นอกจากเทคนิคตามตำรา ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงานแล้ว เรื่องของ “ความประณีตพิถีพิถันในการเชื่อม” ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ปัจจุบันงานโครงสร้างเหล็กได้รับความนิยมมากขึ้นและช่างฝีมือ ที่ชำนาญเรื่องการเชื่อมเหล็กก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วเทคนิคที่จะทำให้งานเชื่อมเหล็กสวยเนี้ยบไร้ที่ติโดนใจเจ้าของโครงการมีอะไรบ้าง

1.การศึกษา วางแผนและออกแบบงานเชื่อมก่อนเริ่มงาน 

ไม่ควรชะล้าใจกับการศึกษามาตรฐานการทำงานและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม อาทิเช่น การเตรียมงาน พารามิเตอร์การเชื่อม แรงดันอาร์ก อัตราเร็วการเชื่อม รวมถึงชนิดของลวดเชื่อม ชนิดของงาน และการออกแบบรอยต่อ และเริ่มวางแผนงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มงานแน่นอนว่าจะส่งผลให้การทำงานในขั้นตอนอื่นๆ ง่ายและออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เตรียมผิวของเหล็กก่อนทำการเชื่อม และวิเคราะห์ชนิดของลวดเชื่อมที่จะนำมาใช้ให้เหมาะกับความหนาของเหล็ก รวมถึงการออกแบบงานเชื่อมที่เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ ผ่าน WPS (Welding Procedure Specification) เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามมาตรฐาน

2. ควบคุมระยะการเชื่อมให้เหมาะสมอยู่เสมอ

การควบคุมอัตราความเร็วระหว่างการเชื่อม เพื่อควบคุมระยะหรือให้ระยะของลวดเชื่อมกับตัวเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งนั่นอาจหมายถึงความประณีตในการปฏิบัติงานรวมถึงความชำนาญเฉพาะตัวร่วมด้วยที่จะช่วยให้ขั้นตอนของการควบคุมอัตราความเร็วและระยะการเชื่อมเป็นไปได้อย่างพิถีพิถัน

ภาพประกอบ :  www.scgbuildingmaterials.com

3. ตรวจสอบกระแสไฟและความเสถียรของตู้เชื่อมอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะทำให้รอยต่อของงานเชื่อมเนี้ยบสวยงามไร้ที่ติ คือเรื่องของกระแสไฟที่ควรจะเสถียรอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ไฟแรงเกินไปหรืออ่อนเกินไประหว่างการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ชิ้นงานอาจบกพร่องและขาดความต่อเนื่องของรอยต่อ

อ้างอิง :   www.hbeamconnect.com

ถือเป็น 3 เทคนิคที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับงานเชื่อมเหล็กที่ต้องการโชว์พื้นผิว ควรเก็บรายละเอียด ความประณีต ใส่ใจทุกขั้นตอนให้งานเนี้ยบถูกใจเจ้าของโครงการ เพื่อผลงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กที่ไร้ที่ติ ตอบโจทย์การดีไซน์ที่สวยงามเพราะงานเชื่อมรอยต่อต่างๆ นั้นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เราพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ พร้อมก่อสร้างอาคาร สำนักงาน คลังสินค้า โครงสร้างเหล็ก เรามีทีมวิศวกรและสถาปนิกพร้อมช่างชำนาญงานเฉพาะด้านโครงสร้างเหล็ก รอบริการทุกท่าน ด้วยระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว และได้รับมาตรฐานวิศวกรรม
บทความเกี่ยวกับงานออกแบบ : การออกแบบโครงสร้างอาคารในยุค New Normal