New Normal ความปกติแบบใหม่ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาความสะอาดบนพื้นผิวที่มีการสัมผัสและการรักษาระยะห่างระหว่างกัน Social distancing ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปรูปแบบของที่พักอาศัย อาคาร และออฟฟิศทำงานก็ถูกเปลี่ยนตามไปด้วย เพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตในแบบ New Normal ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ยุค New Normal  ต้องเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน

การเปลี่ยนแปลงของอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนจำนวนมาก ต้องมีการปรับรูปแบบหรือผังภายในอาคารต้องเพิ่มขนาดของโต๊ะให้กว้างและปรับฟังก์ชันให้เหมาะสม เพื่อรักษาระยะห่างให้มากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของออฟฟิศอาจจะกำลังกลับไปสู่รูปแบบของสำนักงานที่มีฉากกั้นในยุคเก่า และในส่วนของการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในตัวอาคารนั้นอาจต้องมีการดีไซน์โครงสร้างขึ้นใหม่เพื่อจัดวางสเปซให้มีการลื่นไหลในการใช้งาน แต่ก็ยังรักษาระยะห่างระหว่างกันไว้ได้ เช่น การปรับผังทางเดินให้กว้างขึ้นและออกแบบลูปทางเดินใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินสวนกันและอยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไป โดยอาจปรับทางเดินให้เป็น One-Way หรือมีเส้นแบ่งระหว่างทางเดิน Two – Way เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพึ่งพาระบบโครงสร้างร่วมด้วย และระบบโครงสร้างที่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งนั่นคือ โครงสร้างเหล็ก เพราะสามารถออกแบบ Span หรือช่วงเสาได้กว้างเป็นพิเศษ ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานของตัวอาคารได้มากขึ้น เหมาะกับการออกแบบสำนักงานในยุค New Normal ที่ต้องมีพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับพื้นที่ที่ถูกเว้นระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน หรือช่วงระยะทางเดินต่างๆ

ทำให้ในปัจจุบันการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ยุค New Normal ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่งผลถึงความปลอดภัย เหมาะสำหรับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามีทีมวิศวกร และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โครงสร้างอาคารที่ได้รับมาตรฐานวิศวกรรม มีความแข็งแรง งานออกแแบบพร้อมก่อสร้างอาคารที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุค New Normal  บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบพร้อมก่อสร้างอาคาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนงาน ออกแบบ 3D ให้เห็นภาพชัดเจน ให้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณ สะดวกสบายใน ยุค New Normal ไร้ความกังวลจาก Covid-19

อ้างอิง : www.hbeamconnect.com

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารและคลังสินค้า อาชิเช่น โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS

บทความการอกกแบบโครงสร้างอาคาร อาทิเช่น ออกแบบคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังเย็น อย่างไรให้ได้มาตรฐาน

ออฟฟิศโครงสร้างเหล็ก 100% สไตล์ลอฟท์ อินดัสเทรียล ประหยัดพลังงาน