ปัจจุบันคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความต้องการในการใช้งานของผู้ผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม การเลือกคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจก็มีความสำคัญมาก เพื่อยืดอายุและจัดเก็บสินค้าให้มีความสดใหม่ แล้วคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องไหนบ้างมาดูกัน

  • ห้องควบคุมอุณหภูมิแบ่งตามแต่ประเภทสินค้า อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สำหรับเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่าย (perishable food) เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ของสด ไวน์ อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง อื่นๆ โดยมีระบบความเย็นหลายระดับตั้งแต่อุณหภูมิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส แบบควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controlled Storage) แบบห้องเย็น (Cold Storage) และ แบบแช่แข็ง (Frozen Storage)
  • การออกแบบคลังสินค้า ต้องประเมินความต้องการ สต็อกสินค้าระดับ ต่ำสุดและสูงสุด ขนาดบรรทุกและน้ำหนัก โดยรวมของรถบรรทุก ขาเข้า-ขาออก ขนาดและน้ำหนักของสินค้าต่อหน่วย ในการจัดเก็บบนชั้นวางสินค้า จำนวนเที่ยวที่ต้อง ขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบคลังสินค้ารายวัน ขนาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์
  • ข้อจำกัดความปลอดภัย สำหรับปริมาณความชื้น อุณหภูมิ การวางแผนกำหนดสัดส่วนในการใช้พื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการไหลของสินค้า มีระบบจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking) และ อุปกรณ์เสริมพาเล็ทเพื่อการจัดเรียงสินค้า (Pallet Supporter) รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหาร ต้องได้รับมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานคุณภาพรองรับให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในอาคารคลังสินค้าจะมีคุณภาพที่ดีและคงความสดใหม่อยู่เสมอ

การออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีทีมวิศวกร และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โครงสร้างอาคารต้องได้รับมาตรฐานวิศวกรรม มีความแข็งแรง และต้องได้รับมาตรฐาน GMP โดยในทุกขั้นตอนต้องมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก้ลูกค้า บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนงาน ออกแบบ 3D ให้เห็นภาพชัดเจน ให้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิของคุณได้มาตรฐาน พร้อมต่อยอดขยายธุรกิจให้ก้าวนำหน้าคู่แข่งไปพร้อมเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องมาตรฐาน GMP ทั้งการออกแบบคลังสินค้าอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GMP ขั้นตอนการขออนุญาตและการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพ เป็นมาตรฐานคุณภาพที่สำคัญสำหรับ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

โครงการออกแบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้าเกษตร 3,000 ตร.ม. – บริษัทตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด จันทบุรี

สร้างคลังสินค้า 5,000 ตร.ม. – โครงการ A บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี

ในหลายโครงการที่บริษัทรับออกแบบ ก่อสร้างคลังสินค้า พร้อมงานระบบครบวงจร ทุกขั้นตอนการดำเนินงานเรามุ่งเน้นความสำคัญ ใน 3 ประเด็นหลัก มาตรฐานคุณภาพ ความเรียบร้อย แข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันกับทางลูกค้า และส่วนที่สามในเรื่องงบประมาณที่ทีมงานวางแผนและควบคุมให้ไปเกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลาย โดยในทุกการส่งมอบงานลูกค้าย่อมได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด