โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS
สถานที่ :  จังหวัดสมุทรปาการ
เจ้าของโครงการ : ASIA TRANS ACCESS CO., LTD. (ATA)
เปอร์เซ็นงานสะสม : 1%