เจ้าของโครงการ : คุณ เอกพล โรงงานแปรรูปสินค้า
สถานที่ตั้งโครงการ : นวนคร  ถ.มิตรภาพ

รายละเอียดงาน

รายละเอียดโครงการ: รับสร้างโรงงานขนาด 3,200 ตร.ม. และ งานระบบไฟฟ้า

  • ออกแบบพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
  • ก่อสร้างโรงงานขนาด 3,200 ตร.ม. โครงสร้างเหล็ก 100%
  • ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค
  • งานระบบไฟฟ้า

รายละเอียดการก่อสร้าง

ความท้าทาย

  1. เป็นงานที่เร่งดำเนินการติดตั้งเพื่อที่จะเปิดใช้งานตามที่กำหนด เนื่องจากการติดตั้งระบบทุกระบบต้องทำงานพร้อมกันและสอดคล้องกันให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
  2. ระยะเวลาการสั่งของอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้เวลานาน จึงต้องวางแผนเร่งรัดเพื่อนำอุปกรณ์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเข้ามาติดตั้งในโรงงาน

Next+ โซลูชั่น

Quality

  • มาตรฐานการของวัสดุที่ใช้ในโครงการเทียบเท่ากับกับมาตรฐานของอเมริกา (ANSI)
  • มีการควบคุมคุณภาพของระบบไฟฟ้าโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Time

  • ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานความถูกต้องและเร่งรัดให้เสร็จตามกำหนดเวลาตามที่วางแผนไว้

Cost

  • มีการวางแผนควบคุมการสั่งวัสดุอุปกรณ์ และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

 คำถามพบบ่อย FAQ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเราสามารถดำเนินโครงการในรูปแบบ turn key จบในที่เดียวได้เลยครับ โดยที่จะสะดวกสำหรับลูกค้ามากๆ ประหยัดเวลา และไม่ต้องปวดหัวกับการประสานงานหลายที่เพราะเราดูแลให้ทั้งหมดจนส่งมอบงานครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานออกแบบ ด้วยทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี หากออกแบบโมเดล 3 มิติทางบริษัทก็มีบริการให้ลูกค้าที่สนใจจะร่วมงานกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนแบบสำหรับการใช้ขออนุญาตและรายการคำนวณที่มีวิศวกรเซ็นต์รับรองการออกแบบนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3% ของมูลค่าการก่อสร้างงานนั้นๆ ครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ทีมงานเน็กซ์พลัส สามารถออกสำรวจพื้นที่ของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อนำมาใช้วางแผนโครงการ และการออกแบบวางผังอาคารต่อไป

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจรับมอบงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

Expert Tips

ขอเพิ่มเติมเรื่อง การติดตั้งตามมาตรฐานของอเมริกา (ANSI) มาตรฐานอเมริกา คือ ต้นแบบของมาตรฐานทั่วโลกที่นำไปใช้ในแต่ละประเทศนั้นๆ จึงต้องทำงานให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานต้นฉบับบที่ควบคุมอยู่ ด้วยธุรกิจของลูกค้าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทางในการผลิตอะไหล่เครื่องจักร จึงจำเป็นต้องขนย้ายเครื่องจักรในการผลิตมาจากโรงงานต้นสังกัดที่อเมริกา

ดังนั้นทางลูกค้าจึงมีความต้องการให้ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงโรงงานที่มีสัดส่วนและฟังก์ชั่นตรงตามความต้องการและคุณภาพเทียบเท่าจาก Jame Precision ต้นสังกัดที่อเมริกา รวมถึงการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Wiring สาย ระบบปรับอากาศ ระบบแรงดันลม และ แสงสว่างเป็นต้น

คุณภาพเดียวกันกับต้นสังกัดที่อเมริกาโดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็นต้องออกแบบพิเศษเพื่อจ่ายกำลังและกระแสไฟฟ้า ให้มีความเสถียรสูงสุดใช้กับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเครื่องจักรทั้งหมดที่ย้ายมาต้นสังกัด Jame Precision อเมริกาจะมีมูลค่าสูงมากและใช้มาตรฐานไฟฟ้าจากอเมริกาทั้งหมด

ซึ่งโจทย์ทั้งหมดนี้ทาง Next Plus ได้ทำการบ้านและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 : 02-138-6399
 : 02-138-6398
: info@nextplus.co.th
 : www.facebook.com/nextplus.engineering
 : @nextplus