Steel structures for lifestyle สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ต่อยอดธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ที่ต้องอยู่สบาย พร้อมปรับเปลี่ยน และลงตัวกับฟังก์ชันการใช้งานของทุกคนที่ใช้งานอาคาร เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมนั้นสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ปัจจุบันมีอาคารหลากหลายที่สร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก ที่นอกจากจะก่อสร้างได้รวดเร็ว แล้วการดีไซน์นั้นทันสมัย โดดเด่น อาคารสำนักงานในไทยหลายที่ เป็นออฟฟิศยุคใหม่ น่านั่งทำงาน ที่ไม่ใช้อาคารสำนักงานแบบเดิมอีกต่อไป มาดูงานระบบโครงสร้างเหล็ก ว่าจะตอบโจทย์กับโครงการของท่านไหม เป็นไอเดียในการพัฒนาขยับขยาย ต่อยอดธุรกิจของท่าน Steel structures for lifestyle สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ต่อยอดธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

เปลี่ยนอาคารสำนักงานใหม่ ทันสมัย โปร่งเข้ากับไลฟ์สไตล์

การออกแบบอาคารสำนักงานที่มีบรรยากาศที่ดี น่าทำงานที่สุด คือโจทย์หนึ่งของอาคารสำนักงานสมัยใหม่ เปลี่ยนหน้าตาออฟฟิศใหม่ และต้องให้พนักงานมีความสุขเวลาทำงาน การออกแบบจึงเน้นที่เรื่องสภาวะน่าสบาย มีความโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด และให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระในการคิดงาน โดยผสมผสานกับการนำบริบทที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติมาไว้ในอาคารได้อย่างน่าสนใจ การปรับอาคารให้ดูโปร่งเบา เหล็กรูปพรรณรีดร้อนจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ส่งเสริมรูปแบบอาคารให้ดูทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และร่วมกับการตกแต่งภายในที่เน้นการใช้วัสดุที่เรียบง่าย เผยผิวธรรมชาติ สร้างบรรยากาศในการทำงานได้เป็นอย่างดี ใช้โครงสร้างเหล็ก มาห่อหุ้มตัวอาคารให้เกิดเป็นเปลือกอาคาร (Façade) เกิดระยะห่างระหว่างเปลือกอาคาร และอาคารเดิม เพื่อให้เกิดเป็นช่องว่าง เป็นการช่วยกรองแสงแดด เพิ่มความเป็นส่วนตัว และยังให้ลมสามารถพัดผ่านได้สะดวก อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนตัวตนของอาคารต่อบริบทรอบข้างได้อย่างโดดเด่นมากขึ้น และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรทันสมัยได้อีกด้วย

อาคารแนวราบ ตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาว

อาคารแนวราบจึงตอบโจทย์วิถีชีวิตการอยู่อาศัย ของคนทุกช่วงวัย ฟังก์ชันชั้นเดียว จึงง่ายต่อการใช้ชีวิต ง่ายต่อการดูแลรักษา และสะดวกต่อการวางแผนต่อเติมในอนาคต โครงสร้างเหล็กเหมาะสำหรับการออกแบบอาคารในแนวราบที่ต้องการความเรียบง่าย โปร่งโล่ง ตัวบ้านดูเบาลอย สบายตากว่าโครงสร้างคอนกรีต สามารถดีไซน์ผนังร่วมกับเหล็กดัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และออกแบบรูปทรงหลังคาให้เป็นแบบ Double Roof ที่ดูยกลอย เพื่อเปิดมุมมองเชื่อมกับภาพวิวภายนอกผ่านผนังกระจก เน้นการไหลเวียนของอากาศจากธรรมชาติ สะดวกต่อการดีไซน์เล่นระดับหรือเชื่อมต่อด้วยทางลาดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นสูงเป็น 2 ชั้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันบ้านโครงสร้างเหล็กเอชบีมยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนยุ่งยากในการก่อสร้างได้มากขึ้น

ภาพประกอบ :Soopakorn Srisakul, Ketsiree Wongwan  www.syssteel.com

งานดีไซน์อาคารโครงสร้างเหล็กโค้ง ความลงตัวของงานสถาปัตยกรรม

ปัจจุบันอาคารโครงสร้างเหล็กดัดโค้งเป็นที่นิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลังคาที่มีลักษณะคล้ายโดมซึ่งลักษณะโครงสร้างทรงนี้จะมีองศาของการดัดโค้งเหล็กที่ไม่คงที่ จึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างโดยทีมวิศวกรร่วมด้วย เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและเป็นโดมที่สวยงาม เช่น โครงการ King Power รางน้ำ เราจะเห็นโครงสร้างเหล็กที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นเพราะอาคารโครงสร้างเหล็กตอบโจทย์ลูกค้าในหลายมิติ ทั้งความเร็วในการก่อสร้าง ความแข็งแรง ยืดหยุ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบพื้นที่ใกล้เคียงเท่าโครงสร้างแบบอื่น และงานสถาปัตยกรรมที่ดีไซน์ล้ำสมัย ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก

คลังสินค้าที่ตอบโจทย์ ต่อยอดธุรกิจ

คลังสินค้า (Warehouse) อาคารที่ใช้เก็บรักษาหรือรับฝากสินค้าระหว่างรอการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิต กรณีจัดเก็บวัตถุดิบส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ และการกระจายสินค้า กรณีจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ให้กับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและลูกค้า ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าให้เช่าจึงเป็นบริการหนึ่งในกิจกรรมการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิตการค้าและการขนส่ง คลังสินค้าให้เช่าในไทยกว่า 95% ของจำนวนคลังสินค้าให้เช่าทั่วประเทศเป็นคลังสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional warehouse) ที่เน้นให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อาคารคลังสินค้ามีการออกแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์การใช้งาน และนิยมสร้างควบคู่กับอาคารสำนักงาน ด้วยโครงสร้างเหล็กที่โปรง ได้พื้นที่มากขึ้นกว่าโครงสร้างระบบอื่น ทำให้สามารถเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบตัวอาคารสำนักงานที่มีสไตล์ เป็นสำนักงานสมัยใหม่ได้ตอบโจทย์ของคนทำงานทั้งสองฟังก์ชั่นในแบบคนทำงานออฟฟิศเชื่อมโยงกับคลังสินค้าอีกด้วย อาทิเช่น โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS

Steel structures for lifestyle สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ต่อยอดธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ความหลากหลายของงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กที่ตอบโจทย์ทั้งในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า อาคารที่พักอาศัย   และความเชี่ยวชาญของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาที่สามารถสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กได้งดงาม ไร้ขีดจำกัด นับเป็นระบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบัน สำหรับหลายท่านที่กำลังวางแผนในการก่อสร้าง โครงการใหม่ๆ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ คลังสินค้า หรือการปรับปรุงอาคารเก่า ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่โควิด-19 ระบาด หลายธุรกิจก็ยังเดินหน้าไม่หยุด และหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เป็นการใช้ช่วงเวลานี้ขยายฐานธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนเปิดรับยุค New Normal ให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งขึ้นสู้กับทุกสถานการณ์

Data & Photo : เปลี่ยนอาคารสำนักงานใหม่ ทันสมัย โปร่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ Soopakorn Srisakul, Ketsiree Wongwan  www.syssteel.com
, https://www.wazzadu.com/article/5596