เสียงภายในห้องของคุณเงียบพอไหม ได้มาตรฐานตามค่า NC หรือยัง

กิจวัตรประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อน ทำงาน ประชุม มีเสียงรบกวนอยู่หรือไม่ ทำให้การใช้ชีวิตของคุณไม่เต็มที่มากพอหรือปล่าว เสียงรบกวนไม่ได้สร้างแค่ความลำคาญใจ แต่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพจิตสะสมในระยะยาว แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงภายในห้องของคุณเกินมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน เสียงภายในห้องของคุณเงียบพอไหม ควรสร้างห้องเก็บเสียงเพื่อกันเสียรบกวนแบบไหน มาทำความรู้จักค่า NC เพื่อวัดว่าระดับเสียงในห้องของคุณควรมีค่าเท่าไหร่  ให้การใช้ชีวิตของคุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคย

ค่า NC (Noise Criteria) หมายถึง ค่าระดับเสียงพื้นฐานภายในอาคาร หรือ ค่าความเงียบในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เราสามารถออกแบบห้องภายในอาคารหรือสถานประกอบการให้เงียบ สงบ และเหมาะสมกับการใช้งานได้ อีกทั้งยังได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ อันนำไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการพื้นที่ และ การทำกิจกรรมภายในพื้นที่แต่ละห้องที่มีประสิทธิภาพ ห้องแต่ละห้องล้วนต้องการความสงบเงียบที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างไป สำหรับบางห้องในอาคาร ต้องการความสงบส่วนตัวมากๆ แต่สำหรับบางห้อง ก็สามารถยอมรับเสียงที่ดังขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการควบคุมให้ระดับเสียงในพื้นที่นั้นๆ เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และทำกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการรบกวน

ค่า NC มีความสำคัญเป็นตัวเลขค่ามาตรฐานที่ใช้กำหนดเกณฑ์การควบคุมเสียงภายในโรงพยาบาล โรงแรม โบสถ์ โรงละคร ห้องสตูดิโอ ฯลฯ เพื่อให้ห้องแต่ละห้องนั้น ได้รับการควบคุมเสียงให้ไม่รบกวน และทำให้กิจกรรมภายในห้องนั้นๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมีเสียงรบกวน ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง ทำการวัดเสียงในพื้นที่โดยรอบว่า มีระดับความเสียงอยู่ที่เท่าไร แล้วจึงดำเนินการเลือกใช้วัสดุป้องกันเสียงและวัสดุซับเสียงมาออกแบบห้องเก็บเสียงเพื่อควบคุมให้มีค่า NC หรือค่าความเงียบตามมาตรฐานที่กำหนด

ลักษณะพื้นที่และค่า NC ที่เหมาะสม

  • ที่พักอาศัยในเมือง                    25-35 เดซิเบล
  • ที่พักอาศัยนอกเมือง                 20-30 เดซิเบล
  • ห้องภายในโรงแรม                   30-40 เดซิเบล
  • ห้องพักภายในโรงพยาบาล           25-35 เดซิเบล
  • สถานปฏิบัติธรรม                     20-30 เดซิเบล
  • โรงละคร                               15-25 เดซิเบล
  • สำนักงานทั่วไป                       35-45 เดซิเบล

การออกแบบห้องเก็บเสียงเพื่อควบคุมเสียงให้ได้มาตรฐานตามค่า NC ทำให้อาคารหรือสถานประกอบการของคุณมีมาตรฐานที่ดี และเป็นพื้นที่บริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ การให้ความสำคัญกับค่า NC หรือค่าความเงียบภายในห้อง ภายในอาคารนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ห้องแต่ละห้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตสูงสุด เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของอาคาร และควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการวัดค่าเสียง ออกแบบและสร้างห้องเก็บเสียง ซึ่งนอกจากจะได้ห้องเก็บเสียงที่ได้มาตรฐาน ยังสามารถควบคุมงบประมาณในการสร้างห้องเก็บเสียงให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบสร้างห้องเก็บเสียง สตูดิโอ ห้องประชุม ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร โดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีผลงานการันตีมากมาย ให้ห้องของคุณมีค่าเสียงตามมาตรฐาน ไร้เสียงรบกวน

ตัวอย่างผลงาน :
โครงการงานห้องสตูดิโอห้องซ้อมดนตรีและห้องอัดเสียง
https://www.nextplus.co.th/studio/music-and-recording-studio-next-plus-engineering

อ้างอิง :   www.acousticexpert.co