ก้าวนำคู่แข่ง ก้าวสู่ยุคคลังสินค้าอัจฉริยะ Automate Warehouse คุณพร้อมหรือยัง?

ปัจจุบัน ธุรกิจ E-commerce มีการเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ในหลายธุรกิจที่ Covid-19 จะส่งผลกระทบและยังไม่พื้นตัว แต่ ธุรกิจ E-commerce ได้รับผลกระทบน้อยมาก นั้นเพราะส่วนใหญ่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเท่าตัว ผู้ประกอบการธุรกิจหลายประเภทหันมาให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคเปิดรับมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของคลังสินค้าที่ทันสมัย และระบบโลจิสติกส์ มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คลังสินค้าอัจฉริยะ Automate Warehouse ช่วยตอบสนองความต้องการ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บสินค้าได้เป็นจำนวนมาก สินค้าที่มีพร้อมส่งไม่ต้อง Pre-Order เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อกำไรและผลประกอบการของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจก้าวนำเหนือคู่แข่ง

คลังสินค้าอัจฉริยะ Automate Warehouse ทันสมัย รวดเร็ว แก้ปัญหา ลดต้นทุน ให้ก้าวนำคู่แข่งได้อย่างไร

ความรวดเร็วและความคาดหวังของผู้บริโภคในการรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นสูงขึ้น  ปัญหาพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ และปัญหาขาดแคลนแรงงาน ที่ก่อให้เกิดปัญหาการส่งสินค้าไม่ทัน หรือสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดเรียงสินค้าที่ไม่เป็นระบบ คลังสินค้าอัจฉริยะจึงถูกนำเข้ามาใช้ในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในส่วนดังกล่าว ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยให้การจัดเก็บสินค้า และการขนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดกระบวนการส่งมอบสินค้า, ลดการเสียโอกาสในแต่ละ Order, และสร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง ตอบโจทย์กับธุรกิจ ทำให้ผู้ผลิตเข้าถึงประโยชน์มากมายจากการใช้ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่มความแม่นยำโดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กระบวนการคลังสินค้าอัจฉริยะจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเลือกสแกนและเคลื่อนย้ายสินค้า ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจผ่านการจัดส่งสินค้าที่ไม่เสียหายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นลดข้อผิดพลาดน้อยลงและปรับปรุงการบริการช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมากในระยะยาว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจก้าวนำเหนือกว่าคู่แข่งได้ไม่ยากอีกต่อไป

ธุรกิจการแข่งขัน ความรวดเร็ว การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นสำคัญ ทุกปัจจัยส่งผลกระทบต่อต้นทุน สร้างคลังสินค้าอัจฉริยะ ถือเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหลายท่านก็กำลังต่อสู้กับปัญหาในสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ในหลายมิติ และด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กสามารถรองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี ปรับเปลี่ยนรูปแบบและปรับพื้นที่ใช้สอยได้สะดวกเหมาะกับคลังสินค้าอัจฉริยะและคุณสมบัติ ระบบโครงสร้างที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว ก็ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างยิ่งของโครงสร้างเหล็ก บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจ พร้อมเคียงข้างไปกับทุกท่านให้ต่อสู้ ผ่านพ้นปัญหา ให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า และสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมกัน เรามีทีมวิศวกร สถาปนิกพร้อมให้คำปรึกษา วางแผนงาน ออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังสินค้า โกดัง ได้มาตรฐานวิศวกรรม ในระยะเวลาที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของธุรกิจ พร้อมควบคุมงบประมาณ ลดต้นทุน ให้ธุรกิจของท่านเดินหน้าด้วยความมั่นคง

ตัวอย่างผลงานออกแบบก่อสร้างคลังสินค้า  :

โครงการก่อสร้างคลังสินค้า 7,600 ตร.ม. – บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี
ลิงค์เข้าชมผลงาน : https://www.nextplus.co.th/warehouse/built-cal-comp-electronics-7600-sqm-warehouse-petchaburi-2

โครงการก่อสร้างคลังสินค้า บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร (ขนาด 1,200 ตร.ม.)
ลิงค์เข้าชมผลงาน : https://www.nextplus.co.th/warehouse/new-warehouse-1200-calcomp

โครงการก่อสร้างคลังสินค้า 5,000 ตร.ม. – โครงการ A บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี
ลิงค์เข้าชมผลงาน : https://www.nextplus.co.th/warehouse/cal-comp-electronics-warehouse-phetchaburi-2

อ้างอิง : www.hbeamconnect.com