ธุรกิจโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่ามีการใช้งานหลักๆ คือการเก็บรักษาหรือรับฝากสินค้าระหว่างรอการเคลื่อนย้ายและการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ทำธุรกิจโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าควรคำนึงที่ดังนี้

warehouse_infra_800x600

Warehouse infrastructure (credit:sodrugestvo.com)

ทำเล

ควรเลือกทำเลที่มีความต้องการใช้คลังสินค้าสูงขึ้นหรือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นเขตนิคมอุตสาหกรรมใกล้ท่าเรือ หรืออยู่ใกล้แหล่งผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและรองรับการขยายตัวของตลาดออนไลน์ที่เน้นการส่งของให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วเช่นกรุงเทพและปริมณฑล

กลุ่มลูกค้า

วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า SME อาจต้องการเช่าโกดังเพื่อความรวดเร็วและสะดวกต่อการบริหารจัดการ ลงทุนน้อย ไม่ต้องบำรุงรักษาเอง กลุ่มลูกค้าธุรกิจทั่วไปที่ต้องการใช้เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังทำเลต่างๆ หรือกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โกดังของเราก็ควรตั้งในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการนำเทคโนโลยีมาบริหารงานนอกจากจะช่วยให้บริหารได้ง่ายขึ้น ลูกค้าเองก็จะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นเช่นกัน การทำระบบ Fulfillment เพื่อให้การบริการครบวงจรก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ

คู่แข่ง

ปัจจุบันมีผู้เล่นรายใหญ่หลายรายที่เข้ามาทำในอุตสาหกรรมนี้เช่น บริษัทอสังหาหรือรับเหมารวมถึงเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเองก็หันมาให้บริการด้านนี้ด้วย และผู้เล่นรายเล็กอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นเราควรวิเคราะห์คู่แข่งก่อนที่จะลงทุนสร้างโกดังให้เช่า หรืออาจใช้วิธีการหาลูกค้าระยะยาวก่อนแล้วค่อยลงทุนก็เป็นการลดความเสี่ยงวิธีนึง ระวังเรื่องการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ที่ชะลอลงจะทำให้ราคาค่าเช่าเพิ่มได้ไม่มากนัก

การก่อสร้าง

ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้

  • สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา
  • การรับน้ำหนัก
  • ขนาดพื้นที่และความสูง
  • ถนนและพื้นที่หน้าอาคาร
  • ระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • โครงสร้างอาคารที่รองรับแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม

 

ให้เช่าโกดัง ธุรกิจนี้ทำเงินหรือไม่_1

Fulfillment warehouse (credit:webretailer.com)

การบริหารจัดการ

ธุรกิจจะไม่ต้องใช้คนมากหากนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้หรือระบบ Fulfillment เพื่อให้การบริการครบวงจรมากขึ้น ผู้ทำธุรกิจเองก็จะมีเวลามากขึ้น

นอกจากนี้แล้วก็ควรพิจารณาถึงปัจจัยภาครัฐ นโยบายภาครัฐ โครงการภาครัฐที่กระตุ้นให้มีการใช้คลังสินค้ามากขึ้นจะทำให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ ผู้ทำธุรกิจให้เช่าโกดังควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มลงทุน เพื่อให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

Key takeaways:

ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ ผู้ทำธุรกิจโกดังให้เช่าควรพิจารณาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ลูกค้า คู่แข่ง ทำเล การก่อสร้าง การบริหารจัดการ และปัจจัยจากภาครัฐ จะช่วยให้ผู้ทำธุรกิจเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจและทำให้ธุรกิจยั่งยืนมากขึ้น