ในปัจจุบันการมีโรงงานแบบสำเร็จรูปนั้น ดูเหมือนกำลังก้าวเข้ามาแทนที่การก่อสร้างโรงงานด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากบริการต่างๆของการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปของผู้ประกอบการที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


โกดังสำเร็จรูปหรือโรงงานสำเร็จรูป เป็นวิธีการก่อสร้างในรูปแบบหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงาน โรงสี โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น ที่ต้องการให้ราคาค่าก่อสร้างถูกลงและติดตั้งเสร็จเร็วขึ้น โดยใช้กระบวนการการเตรียมวัสดุให้เหมาะกับแบบที่ต้องการสร้างขึ้นรูปโครงสร้างเบื้องต้น แล้วจึงนำไปประกอบติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถควบคุมจำนวนวัสดุให้พอดี ประหยัดค่าแรงงาน ลดระยะเวลาในการติดตั้งและค่าดำเนินการ

ข้อดี-ข้อเสียของโรงงานสำเร็จรูป

ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างมากกว่า

โรงงานสำเร็จรูปนั้น สามารถช่วยคุณในการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้มากกว่า เพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องของงบที่บานปลายเพราะค่าวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปรับตัวในระหว่างที่เราทำการก่อสร้าง รวมถึงปัจจัยแปรผันอื่นๆที่ตามมาด้วย โดยปล่อยให้ทางผู้ประกอบการโรงงานสำเร็จรูปเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงตรงนี้แทน

ได้วัสดุคุณภาพดีในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า

เมื่อคุณซื้อโรงงานสำเร็จรูป สิ่งที่เป็นข้อดีประการที่สองคือ ตัววัสดุต่างๆนั้นคุณสามารถร่วมกันเลือกได้ว่าต้องการคุณภาพของวัสดุในระดับไหน หรือว่าต้องการในเกรดอย่างไรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของคุณภาพ เพราะผู้ให้บริการโรงงานสำเร็จรูปทุกคนนั้นต่างต้องการให้ตนเองดูดีที่สุดอยู่แล้วในเรื่องนี้



การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

การก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปนั้น มีความรวดเร็วมากกว่ามาก ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดี

ลดมลภาวะเรื่องฝุ่นและเสียงในขณะก่อสร้างได้ดี

เนื่องจากชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปนั้นง่ายต่อการประกอบเข้าด้วยกัน จึงช่วยลดมลภาวะเรื่องฝุ่นและเสียงได้ดี

ข้อจำกัดในด้านการออกแบบและด้านความสวยงามของโรงงานจะทำได้ยากขึ้น

เนื่องจากชิ้นส่วนที่ใช้ในโรงงานสำเร็จรูปจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่ง่ายต่อการผลิต ขนส่ง และติดตั้ง จึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านความสวยงาม

Key takeaways:

สรุปการใช้โกดังสำเร็จรูปหรือโรงงานสำเร็จรูปมีข้อดีในเรื่องของต้นทุน ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดมลพิษ ส่วนข้อเสียคือมีข้อจำกัดด้านความสวยงาม แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากสภาวะการณ์แข่งขันในธุรกิจปัจจุบันมีแนวโน้มทำให้เจ้าของธุรกิจหันมาใช้โรงงานสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME เนื่องด้วยข้อดีต่างๆของโรงงานสำเร็จรูปนั้นมีมากกว่านั่นเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา: precast.rmutl.ac.th