การออกแบบคลังสินค้า ในการเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจนั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นอกเหนือจากโครงสร้างที่แข็งแรง ก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด คลังสินค้าส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่รวบรวมสินค้าที่เล็กมากกว่าปกติ ซึ่งหลายคนมักคิดว่า วิธีลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าและสินค้าคงคลังให้ได้มากที่สุดคือ การลดพื้นที่รวบรวมสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้รอโหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุก เนื่องจากลูกค้ามักประเมินความสำคัญของพื้นที่ส่วนนี้น้อยกว่าที่เป็น โดยลืมคำนึงถึงปริมาณสินค้าขาเข้าและขาออก เวลาในการปิดรับสินค้า การบริหารจัดการรถบรรทุกที่เข้ามารับสินค้า และช่วงเวลาที่มีกิจกรรมในคลังสินค้ามากกว่าปกติ ทั้งนี้ พื้นที่เข้ารับหรือส่งสินค้า เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับคลังสินค้าทุกแห่ง เนื่องจากหากเกิดปัญหาในบริเวณนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานอื่นภายในคลังสินค้าได้ และท้ายสุดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและกำไร ฉะนั้นพื้นที่รวบรวมสินค้าควรมีสัดส่วนประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ จากพื้นที่คลังสินค้า โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบทางธุรกิจของคุณ

การออกแบบคลังสินค้ามีหลายปัจจัยให้ตัดสินใจ  ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณที่สุด และย่อมเป็นผลดีต่อการขยับขยายธุรกิจอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คลังสินค้าที่ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของคุณ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบพร้อมสร้างคลังสินค้าครบวงจร  ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับทุกท่าน เพื่อให้การออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้าของคุณ ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณให้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมงานที่พร้อม  ทั้งออกแบบคลังสินค้าขนาดใหญ่ กว่า 10000 ตร.ม. หรือคลังสินค้าขนาดเล็ก ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขยายกิจการของคุณ

อ้างอิงข้อมูล : https://www.logistics-manager.com/