งานสถาปัตยกรรม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และแนวคิดที่สร้างสรรค์จากสถาปนิกและวิศวกร ที่สร้างงานสถาปัตยกรรมให้ออกมา ทันสมัย สวยงาม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเสาคู่และระบบการค้ำและดึงเพื่อยกทั้งอาคารให้ลอยเหนือพื้นดินต้องใช้ระบบโครงสร้างเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่เพียงลดการใช้ทรัพยากร เวลา แรงงาน และประหยัดต้นทุนแล้ว ยังตอบโจทย์การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้กลายเป็นจริง

แนวคิดการสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กให้กระทบผืนดินน้อยที่สุด โดยใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง  ในการค้ำและดึงทั้งอาคารให้เหมือนลอยเหนือผิวดิน เพื่อให้ระบบนิเวศน์ดำรงอยู่ไปพร้อมๆ กับการใช้สอยอาคาร มีเฉพาะเสาอาคารที่สัมผัสดิน ส่วนตัวอาคารลอยเหนือพื้นดินเป็นระบบ Block system ที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่องและเสียบเข้าไปยึดกับโครงสร้างเสาคู่ และใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนเป็นตัวค้ำด้านล่างและดึงด้านบน เพื่อรับน้ำหนักในแต่ละ Block ซึ่งยื่นออกไปข้างละเกือบ 20 เมตร แล้วถ่ายน้ำหนักทั้งหมดลงเสาคู่กลางอาคาร เป็นการใช้ศักยภาพของเหล็ก 100 % ซึ่งคอนกรีตทำไม่ได้

Cellular beam สามารถลดการใช้เหล็กลง 20% โดยการออกแบบโครงสร้างที่ยื่นลอย (Cantilever structure) จำเป็นต้องใช้ระบบโครงสร้างเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเลือกใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง High Strength Steel (SM520) ที่สามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้มากกว่าเหล็กปกติในหน้าตัดที่เท่ากัน ลดขนาดโครงสร้างของอาคารให้เล็กลง น้ำหนักอาคารจึงเบากว่าการใช้เหล็กปกติในขณะที่ความแข็งแรงเท่าเดิม ทำให้เส้นสายการโชว์โครงสร้างดูเบาลอยและตอบโจทย์การออกแบบได้ดี อีกทั้งยังเน้นการเตรียมชิ้นงานโครงสร้างจากโรงงานแล้วค่อยนำไปประกอบด้วยระบบ Bolt and Nut เพื่อลดการใช้แรงงาน ระยะเวลาก่อสร้าง และลดการสร้างขยะที่หน้างาน เป็นการลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้อาคารได้มากยิ่งขึ้น การสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก เป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบโจทย์

อ้างอิง : www.baanlaesuan.com

Key Takeaway

อาคารโครงสร้างเหล็ก สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายด้าน ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้งอาคารสำนักงาน คลังสินค้า โรงงาน รวมถึงอาคารเรียนและบ้าน ที่พักอาศัย ความทันสมัย ความแข็งแรง และฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ในหลายด้าน ได้แก่

  1. เพื่อลดการใช้แรงงาน
  2. ระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว
  3. ลดการสร้างขยะที่หน้างาน
  4. การลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้อาคารได้มากยิ่งขึ้น
  5. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตัวอย่างการสร้างโครงสร้างเหล็ก ที่แข็งแรง รวดเร็ว คุ้มค่าต่อธุรกิจ และได้มาตรฐาน