โครงสร้างเหล็ก แข็งแรงทนทานแค่ไหน ต้องดูแลรักษาเมื่อไหร่

สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น  หอไอเฟล ในฝรั่งเศส  สถานีรถไฟหัวลำโพง สะพานพุทธ ในไทย ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทาน ของโครงสร้างเหล็ก ที่มีอายุยืนยาวนับร้อยปี และแน่นอนว่าโครงสร้างเหล็กต้องมีระยะเวลาในการดูแลรักษา เพื่อความปลอดภัย สำหรับอาคารแต่ละประเภท วงรอบการดูแลรักษา ตามปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของอาคาร โดยค่ามาตราฐานแนะนำของอายุการใช้งาน และการดูแลรักษาซ่อมแซมขั้นต่ำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณประเภทต่างๆ มีระยะเวลาวงรอบการดูแลรักษาเท่าไหร่ มาติดตามกัน

 

50  ปี สำหรับอาคารสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า

40 ปี สำหรับโครงสร้างทางด้านการคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ ทางด่วน

30 ปี สำหรับโครงสร้างทางด้านการคมนาคมขนาดเล็ก เช่น สะพานข้ามคลอง สะพานข้ามแยก

20 ปี สำหรับอาคารสูง อาคารชนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด โรงแรมที่มีห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

20 ปี สำหรับอาคารสถานที่ราชการทุกประเภท

20 ปี สำหรับอาคารสำนักงาน โรงมหรสพ สถานบริการ โรงงาน สถานศึกษา โรงแรมที่มี ห้องพักน้อยกว่า 80 ห้อง

20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น

ไม่กำหนด สำหรับอาคารที่สร้างเพื่อพักอาศัยเอง

ไม่กำหนด สำหรับป้ายโฆษณา

 

อาคารมีอายุการใช้งาน ปลอดการซ่อมแซมมากกว่า หรือน้อยกว่า ค่าแนะนำข้างต้น โดยปกติอายุการใช้งานจะถูกกำหนดตามความประสงค์ของเจ้าของอาคาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาว นอกจากค่าแนะนำในการซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กแล้ว ส่วนที่มีผลต่ออายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างนั้นก็ยังมีในส่วนของ การเตรียมพร้อมโครงสร้างตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกความหนาของโครงสร้างที่เหมาะสม การเตรียมผิวของเหล็ก การลงสีรองพื้นและสีทับหน้า เป็นต้น หากทำไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เหล็กเสื่อมสภาพได้เร็ว และอีกส่วนคือในส่วนของสภาพแวดล้อมที่อาคารตั้งอยู่ หากอาคารตั้งอยู่ใกล้น้ำทะเลหรือน้ำกร่อยที่มีไอระเหยจากน้ำทะเล หรือคลื่นน้ำเสียดสีโครงสร้างอยู่ตลอด รวมถึงหากเป็นบริเวณใกล้โรงงานที่มีสารละลายกัดกร่อนอยู่สูง ก็มักจะมีแนวโน้มว่าโครงสร้างเหล็กอาจเสียหายจากการถูกกัดกร่อนของสารเคมีเหล่านี้ได้ ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องมีรอบการบำรุงรักษาที่ถี่ขึ้น

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.hbeamconnect.com