ชื่อโครงการ : โครงการ New Canteen
สถานที่ : จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : เจ้าของโครงการ Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited

เปอร์เซ็นงานสะสม :