โครงการอาคารพักอาศัยและสำนักงานห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารพักอาศัยและสำนักงานห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
เปอร์เซ็นงานสะสม : 42%