ชื่อโครงการ : โครงการ ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 1,715 ตารางเมตร
สถานที่ : เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : คุณจุรีพร  ทวีพานิชย์

เปอร์เซ็นงานสะสม : %