โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ชลบุรี

สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดชลบุรี
วันเริ่มงาน : 24 พ.ย. 2563
เปอร์เซ็นงานสะสม : 12%

รายละเอียดโครงการ

  • งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ