ชื่อโครงการ : โครงการห้องซ้อมดนตรีคุณวิริทธิ์พล
สถานที่ : จ.นครปฐม
เจ้าของโครงการ : คุณวิริทธิ์พล