สถานที่ : 113/22 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอส.พี.วาย แอนด์ เคเบิล จำกัด
รายละเอียด : สร้างห้องเป็นห้องบันทึกเสียง.

 

ห้องเก็บเสียง

บริษัท เอส พี เทเลคอม เคเบิล จำกัด 4 บริษัท เอส พี เทเลคอม เคเบิล จำกัด 1 บริษัท เอส พี เทเลคอม เคเบิล จำกัด 2 บริษัท เอส พี เทเลคอม เคเบิล จำกัด 3

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line