สถานที่ : ถ.ลาดพร้าว ซอย130
เจ้าของโครงการ : อ.พีรพล เราพิพัฒพงษ์
รายละเอียด : สร้างห้องเป็นห้องบันทึกเสียงเพื่อการออกอากาศขนาด 3 x 5 เมตร

ห้องบันทึกเสียง ลาดพร้าว 130 1 ห้องบันทึกเสียง ลาดพร้าว 130 2 ห้องบันทึกเสียง ลาดพร้าว 130 3

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line