สถานที่ : 154 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของโครงการ : กรมพลศึกษา
รายละเอียด : สร้างห้องเพื่อการฉายประวัติกรมพลศึกษาแบบ 3 มิติ ภายในหอสมุดกรมพลศึกษา

 

สตูดิโอเก็บเสียง

กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 กรมพละ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line