สถานที่ : 683 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยเขตอุตสาหกรรมส่งออก ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280

เจ้าของโครงการ : บริษัท เมทเทล กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียด : สร้างห้องทดสอบเสียงของเล่น พร้อมติดตั้งระบบทดสอบเสียงภายใน

 

ห้องเก็บเสียง

บริษัท แมทเทล กรุงเทพฯ จำกัด 1 บริษัท แมทเทล กรุงเทพฯ จำกัด 2 บริษัท แมทเทล กรุงเทพฯ จำกัด 3 บริษัท แมทเทล กรุงเทพฯ จำกัด 4

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line