ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคลังสินค้า ขนาด 274 ตารางเมตร
สถานที่ : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไดกิฟู้ด จำกัด
รายละเอียดโครงการ : คลังเก็บสินค้า ขนาด 274 ตร.ม.
– งานโครงสร้างเหล็ก (steel structure)
– งานแผ่นเหล็กรีดร้อน (Metal sheet : roof, siding, Louver, gutter)
– งานโครงสร้างพื้นห้องเย็น (structure for Chiller room)
– งานพื้นรับน้ำหนัก 1,500 กก./ ตร.ม.
(Load-bearing area 300-500 Kg./M2)
– งานระบบไฟฟ้า (Electrical System) และแสงสว่าง
(Lighting System)
– งานระบบสาธารณูปโภคภายนอกได้แก่ งานท่อระบายน้ำ
งานทางเดินเชื่อมอาคาร (External work)
– งานลานโหลดสินค้าเชื่อมอาคาร (X-Lift)
– งานประตูรั้วอาคาร h 2.00x w 16.5
(Steel door : 3 siding door & 3 rail door)

เปอร์เซ็นงานสะสม :