ร้าน NIKE SHOP เซ็นทรัล พลาซ่า สีลม

สถานที่ : ร้าน NIKE SHOP เซ็นทรัล พลาซ่า สีลม
เจ้าของโครงการ : บริษัท คิวทีซี เอ็มอี จำกัด
รายละเอียด : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนกลางภายในร้าน

ร้าน NIKE SHOP เซ็นทรัล พลาซ่า สีลม