สถานที่ : 191 อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถ.สีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

เจ้าของโครงการ : บริษัท คิวทีซี เอ็มอี จำกัด
รายละเอียด : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนกลาง

ศูนย์หนังสือจุฬา สาขาสยามสแคว์