เจ้าของโครงการ : SRITHANEE GLASS TILE  CO.,LTD.
สถานที่ตั้งโครงการ : ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 5100

รายละเอียดงาน

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกโกดัง บริษัท ศรีธานี กระเบื้องแก้ว จำกัด

  • งานติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,250 KVA (24KVA)
  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพื้นฐานในโรงงาน ได้แก่ แสงสว่าง เต้ารับแสงสว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางออก
  • งานติดตั้งโครงเหล็ก

ความท้าทาย

  • เป็นงานที่เร่งดำเนินการติดตั้งเพื่อที่จะเปิดใช้งานตามที่กำหนด เนื่องจากการติดตั้งระบบทุกระบบต้องทำงานพร้อมกันและสอดคล้องกันให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

Next+ solution

Quality

  • มาตรฐานการของวัสดุที่ใช้ในโครงการเทียบเท่ากับกับมาตรฐานของอเมริกา (ANSI)

Time

  • ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานความถูกต้องและเร่งรัดให้เสร็จตามกำหนดเวลาตามที่วางแผนไว้

Cost

  • มีการวางแผนควบคุมการสั่งวัสดุอุปกรณ์ และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

 คำถามพบบ่อย FAQ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของเราสามารถดำเนินโครงการในรูปแบบ turn key จบในที่เดียวได้เลยครับ โดยที่จะสะดวกสำหรับลูกค้ามากๆ ประหยัดเวลา และไม่ต้องปวดหัวกับการประสานงานหลายที่เพราะเราดูแลให้ทั้งหมดจนส่งมอบงานครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานออกแบบ ด้วยทีมงานที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครันไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ ครบวงจร

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี หากออกแบบโมเดล 3 มิติทางบริษัทก็มีบริการให้ลูกค้าที่สนใจจะร่วมงานกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนแบบสำหรับการใช้ขออนุญาตและรายการคำนวณที่มีวิศวกรเซ็นต์รับรองการออกแบบนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3% ของมูลค่าการก่อสร้างงานนั้นๆ ครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

ทีมงานเน็กซ์พลัส สามารถออกสำรวจพื้นที่ของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อนำมาใช้วางแผนโครงการ และการออกแบบวางผังอาคารต่อไป

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับประกันผลงานทั่วไป 1 ปี โดยนับตั้งแต่ได้ตรวจรับมอบงาน และรับมอบงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ

สอบถามทีมวิศวกรโดยตรง  : @nextplus

Expert Tips

ขอเพิ่มเติมเรื่อง การติดตั้งตามมาตรฐานของอเมริกา (ANSI) มาตรฐานอเมริกา คือ ต้นแบบของมาตรฐานทั่วโลกที่นำไปใช้ในแต่ละประเทศนั้นๆ จึงต้องทำงานให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานต้นฉบับที่ควบคุมอยู่

ดังนั้นทางลูกค้าจึงมีความต้องการให้ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงโรงงานที่มีสัดส่วนและฟังก์ชั่นตรงตามความต้องการและคุณภาพเทียบเท่ากับ  มาตรฐานที่อเมริกา รวมถึงการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Wiring สาย ระบบปรับอากาศ ระบบแรงดันลม และ แสงสว่างเป็นต้น

ซึ่งโจทย์ทั้งหมดนี้ทาง Next Plus ได้ทำการบ้านและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 : 02-138-6399
 : 02-138-6398
: info@nextplus.co.th
 : www.facebook.com/nextplus.engineering
 : @nextplus