สถานที่ : 17 ถ.รัชดาภิเษก ซอย 19 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของโครงการ : Condo D
รายละเอียด : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา