การเสวนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของใบอนุญาตนิติบุคคล”

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเพชรไพรินทร์ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร