สถานที่ : CENTRAL Plaza พระราม 3
เจ้าของโครงการ : บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียด : ติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะในอาคารจอดรถ พร้อมป้ายสัญญาณ