Dangerous Goods Warehouse คลังสินค้าวัตถุอันตราย ออกแบบก่อสร้างอย่างไรให้ปลอดภัย

Dangerous Goods Warehouse คลังสินค้าวัตถุอันตราย ออกแบบก่อสร้างอย่างไรให้ปลอดภัย สินค้าวัตถุอันตราย ส่วนประกอบสำคัญที่แทบทุกวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ล้วนต้องใช้ เคมีภัณฑ์ [...]

2021-10-21T10:44:58+07:00ตุลาคม 21st, 2021|

E-commerce Warehouse ก้าวเป็นผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ต้องมีคลังสินค้า โกดัง แบบไหน

E-commerce  Warehouse ก้าวเป็นผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ต้องมีคลังสินค้า โกดัง แบบไหน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกออนไลน์มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก [...]

2021-10-11T09:52:57+07:00ตุลาคม 11th, 2021|

โกดังสำเร็จรูป – เป็นตัวเลือกที่ใช่หรือไม่

ในปัจจุบันการมีโรงงานแบบสำเร็จรูปนั้น ดูเหมือนกำลังก้าวเข้ามาแทนที่การก่อสร้างโรงงานด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากบริการต่างๆของการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปของผู้ประกอบการที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โกดังสำเร็จรูปหรือโรงงานสำเร็จรูป เป็นวิธีการก่อสร้างในรูปแบบหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงาน [...]

2019-07-31T11:52:08+07:00พฤษภาคม 21st, 2019|
Go to Top