water leak ฝนตก น้ำรั่ว นี้บ้านหรือตู้ปลา ปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ยัง

Water leak ฝนตก น้ำรั่ว นี้บ้านหรือตู้ปลา ปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ยัง โควิดก็ต้องระวัง แต่อย่าปล่อยให้บ้านพัง เพราะช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่ [...]