งานรีโนเวทห้องประชุม บริษัท Thai Hitachi Enamel Wire Co.,Ltd.

สถานที่ : 187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110 เจ้าของโครงการ [...]