Soundproof room อยากมีห้องเก็บเสียงดีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

Soundproof room อยากมีห้องเก็บเสียงดีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด ห้องเก็บเสียงมีวัตถุประสงค์เพื่อกันเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในห้อง ไม่ให้ส่งเสียงดังทะลุผ่านออกมานอกห้องหรือมีเสียงดังผ่านผนังห้องออกมาให้น้อยที่สุด ปัจจุบันห้องเก็บเสียงที่เรารู้จักหรือพบเห็นกันมากได้แก่ ห้องเก็บเสียงโฮมเธียเตอร์, ห้องซ้อมดนตรี, [...]