Renovate ชุบชีวิตอาคารเก่าด้วยโครงสร้างเหล็ก

Renovate ชุบชีวิตอาคารเก่าด้วยโครงสร้างเหล็ก การรีโนเวทอาคารนั้นก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นั้นเพราะอาคารเดิมที่เต็มไปด้วยความทรงจำและคุณค่าซึ่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของอาคารและผู้อยู่อาศัย และงบประมาณและระยะเวลาความจำเป็นในการใช้งานพื้นที่ การรีโนเวทจึงตอบโจทย์มากกว่าการรื้ออาคารทิ้งเพื่อสร้างใหม่ เหล็กรูปพรรณรีดร้อนจึงเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงอาคารเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการทดแทนวัสดุเดิมที่มีราคาแพง เช่น [...]