RC Slab หลังคาสไตล์โมเดิร์น รั่วซึมง่าย น้ำขัง ปัญหาเยอะ จริงไหม?

RC Slab  หลังคาสไตล์โมเดิร์น รั่วซึมง่าย น้ำขัง ปัญหาเยอะ จริงไหม? ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ในการออกแบบอาคารหรือบ้านที่พักอาศัยนั้น [...]