Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน

Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง ในทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นับเป็นความสูญเสียในหลายๆ ด้าน กระทบต่อหน้างาน [...]